TRX – 全身阻力訓練

大家有無係公園見過有啲人攞住一抽黑黃色嘅野綁喺橫樑上面做training呢? 果抽野其實係叫“TRX” TRX – 全身阻力訓練 Total body Resistance eXercise