H30為香港人度身訂做 30分鐘健身24小時燒脂

【體路專題】香港人日忙夜忙,包括小編在內,想健身修身一樣多多藉口無時間。不過近年坊間大熱的HIIT(高強度間歇訓練)引入香港,加上California Fitness專門為香港人度身訂做的H30系列上月推出後,據聞於每次30分鐘的HIIT訓練,可以有效燒脂24小時,咁大家就可以又慳時間又能極速燒脂啦!