I am a runner系列—朱凱勤:體會過,才懂箇中樂趣

「以前見人跑步覺得好傻,咁辛苦去跑為咩?而家知道原來咁傻、咁辛苦係為咗挑戰自己。」朱凱勤/60歲/體育編輯/跑步年資:10年