【U18女排亞錦賽】港隊首仗報捷反勝伊朗

【體路專訊】亞洲女子少年U18排球錦標賽剛於中國重慶揭幕,香港代表隊昨日於小組賽首次亮相,以後勁成功後上反勝伊朗3比1,今日將與中國爭奪小組首名出線資格。