【SPORTSROAD TV x 跟著小編遊東奧】第二集:東京水上運動中心、有明體操中心、有明網球公園

【Sportsroad TV】踏入2020年,Sportsroad TV推出全新節目《#跟著小編遊東奧》!嚟到第二集,我哋繼續留喺東京市內,帶大家去台場一帶睇新建嘅游泳館、體操館,同埋網球公園,即刻去片!