Sportential

點晨操先好?

Photo Credit: sss.ysmu.info 【體路專欄】熱愛運動嘅大家,每日叫醒大家嘅,除咗個鬧鐘,可能就係因為約咗人做運動(一定係,除非唔係)。另外就係,如果大家去外地集訓,好多時都會比平時操多少少課數,仲通常都會有「晨操」。但原來晨操都有科學嫁喎。 (more…)...